Fehérgyarmat - Fehérgyarmat Város Honlapja

Fehérgyarmat
Fehérgyarmat
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Hirek


Hirdetmények, tájékoztatók


 Pályázat

piaci alapon megállapított lakbérű bérlakás bérletéreFehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő – testülete pályázatot hirdet az alábbi ingatlan bérleti jogának 2020. január 02-től történő megszerzésére:
Fehérgyarmat, Iskolaköz 1. sz. D. lépcsőház 2. ajtó 1,5 szobás 48,2 m2 alapterületű, összkomfortos lakás, amelynek bérleti díja 23.445.- Ft/hó
A bérlakásbérleti jogát az szerezheti meg, aki nagykorú magyar állampolgár, vagy jogszerűen és életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó
-EU tagállamának állampolgára;
-bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldi, vagy menekültként elismert személy
és az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.
Nem jogosult piaci alapon megállapított lakbérű bérlakás bérleti jogára:
a) akinek, vagy a vele együtt költöző családtagjának a tulajdonában, vagy haszonélvezetében az ország területén bárhol lakástulajdona van, illetve lakóingatlan tulajdonjogát, haszonélvezeti jogát 10 éven belül ingyenesen, vagy visszterhesen másnak átengedte,
b) aki korábban ugyanezen jogcímen bérlakásnak bérlője volt, ideértve azt is aki ilyen bérlővel együtt költöző családtag volt, illetve ilyen személy közeli hozzátartozója.
A költségelven meghatározott lakbérű önkormányzati lakás határozott időre, legfeljebb 3 évre adható bérbe. A határozott idő elteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles azt elhagyni, a vele élőkkel együtt.
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy:
-a pályázó olyan igazolt jövedelemmel rendelkezzen, amely biztosítja, hogy a lakbér havi összege nem haladja meg a család összjövedelmének 25 %-át,
-a pályázó vállalja, hogy legalább 3 havi bérleti díjat a szerződéskötéskor előre megfizet,
-a pályázó vállalja, hogy a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot a szerződéskötéskor előre megfizet
Bérbeadó azzal köt szerződést, aki a pályázatában előre több havi bérleti díj megfizetését vállalja.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető adatlapon zárt borítékban, írásban lehet benyújtani.
Benyújtási határidő: 2019. december 19. (Csütörtök) 12:00 óra
Bővebb felvilágosítás Polgármesteri Hivatal II. em. 212. sz. szobában, Szoboszlai Judit ügyintézőnél, valamint a 44/510-236-os telefonszám 138-as mellékén kérhető.
                                                                                 /: Dr. Kovács Attila :/
                                                                                            jegyző
Videók városunkról (bitprodukcio)
Járási Hivatal épületétének ünnepélyes átadója
Egyéb információk, elérhetőségeink
Elérhetőségeink
Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal


4900, Fehérgyarmat Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510-236
Fax: 44/510-232

Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, szerda 8 - 16 óráig

Polgármester: Dr. Péter Csaba

Jegyző: Dr. Kovács Attila
Email:
Kultúrális események
Képgalériák
LinkajánlóÜzenet küldése

Cikkek: Varga Krisztina, Kanyó András Fotók: Kanyó András, Bodnár István, Márta Szabolcs Videók: Bíró Tibor, SOL Media Kft. A honlapot készítette és szerkeszti: Gecsey István
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz