Fehérgyarmat - Fehérgyarmat Város Honlapja

Fehérgyarmat
Fehérgyarmat
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Fehérgyarmat

Hírek > 2016. év
 
Tájékoztatás a téli időjárási viszonyok hatásairól
 
 
Az Országos Meteorológiai Intézet előrejelzése alapján az elkövetkező napokban az átlagosnál hidegebb idő várható. A hét második felétől észak felől fagyos légtömegek érkeznek hazánkba, így napközben is csak -2 és -10 °C körül alakul a hőmérséklet, amely éjszaka a derült, fagyzugos, szélcsendes területeken akár -18 °C-ig is süllyedhet. Kezdetben
 
ónos eső, majd havas eső, hó is eshet.
 
 
A hideg munkakörnyezet kedvezőtlen hatásai miatt elsősorban a szabadban végzett fizikai munka (pl. fakitermelés, építőipari kivitelezési tevékenység, útépítés, útburkolás, úttisztítás,
 
szemétszállítás, állattartó telepeken végzett munka) során kell különös gondot fordítani a munkavállalók védelmére:
 
 
Hidegnek minősülő munkahelyeken munkaszervezéssel kell biztosítani, hogy óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces (szélsőségesen hideg időjárási körülményeknél akár hosszabb időtartamban) pihenőidő beiktatása történjen. A pihenőidőt a környezethez képest melegebb (lehetőleg fűtött, komfortzónába eső), megfelelő ülőalkalmatossággal ellátott pihenőhelyen töltsék el a munkavállalók.
 
 
A fűtőtestek megválasztásánál és elhelyezésénél gondoskodni kell arról, hogy azok ne idézhessék elő a munkahely/pihenőhely levegőjének szennyezését, illetve a munkavállalók túlzott felmelegedését. A gázkészülékek használata nem veszélyeztetheti a munkavállalók egészségét és biztonságát. Égéstermék-elvezetés nélküli gázkészülékek (pl. propán-bután palackkal üzemelő „szieszta kályhák”, hősugárzók) nem alkalmazhatók közvetlen természetes szellőzés nélküli helyiségben, illetve alvás, pihenés céljára is szolgáló helyiségben, valamint a gépjárművek belső terében. Az égéstermék összetevői közül a legveszélyesebb mérgező gáz a szén-monoxid (CO).
 
 
Veszélyességét fokozza, hogy színtelen, szagtalan: jelenléte az emberi érzékszervekkel nem észlelhető!
 
 
Huzamosabb időn keresztül a szabadban tartózkodás esetén fontos mozgatni a végtagokat, ujjakat, ez élénkíti a vérkeringést, emeli a test hőmérsékletét. Az alkohol fogyasztásától tartózkodni kell! A vizes kézzel megfogott fémfelületek hozzáfagyhatnak a bőrhöz, azok égéshez hasonló sérüléseket okozhatnak. Az átnedvesedett ruházatot el kell távolítani és szárazra kell cserélni.
 
 
Az összefagyott hó és jég a tetőkről, csatornákról a járókelőkre, a munkavállalókra eshetnek, a járdák és egyéb közlekedők síkossá válhatnak. A síkosság mellett a hó betakarhatja a járdaszegélyt és egyéb tereptárgyakat (gödrök, buckák), amelyek további veszélyforrásokat jelenthetnek (elbotlás, elesés stb.). Mind a gépjárművezetők, mind a gyalogosan közlekedők legyenek fokozott figyelemmel a havas, jeges, csúszós útviszonyokra.
 
 
A munkavédelmi oktatás során a fentiekben felsorolt veszélyforrások és a szükséges megelőző intézkedések mellett fel kell hívni a munkavállalók figyelmét, hogy figyeljenek egymásra, bármilyen egészségi állapotukkal összefüggő panasz, rosszullét, valamint sérülés esetén a tevékenységet azonnal hagyják abba, és igényeljék a munkahelyi elsősegélynyújtást vagy az orvosi ellátást.
 
 
Fehérgyarmat, 2017. január 4.
 
 
Dr. Péter Csaba
 
Fehérgyarmat Város Polgármestere
Elérhetőségeink
Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510-236
Fax: 44/510-232
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, szerda 8 - 16 óráig
E-mail: fehergyarmat@fehergyarmat.hu
Polgármester: Dr. Péter Csaba
Email: drpetercsaba@fehergyarmat.hu
Jegyző: Dr. Kovács Attila
Email:
Képgalériák
Hirdetmények, tájékoztatók
A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről
Ki sepri a kéményt?
  
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a   katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a   kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek   végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem   vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a   kéményseprés.  

       
 
Mikor jön a kéményseprő?

A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési   időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések   utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök   esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente   történik meg.
       
 
         
       
 
         
Mennyibe kerül a kéményseprés?
  
A lakossági sormunka ingyenes. Nem   csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A   kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a   a megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról   hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja   elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy   új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik,   közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell   fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben,   hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem   kéményseprőinek!
  
Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
    
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő   elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt   befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az   égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a   szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem   tartozó munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.
  
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
  
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést   rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a   1818-as telefonszámon, azon belül   a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként   8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el.   További információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.  
  
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a   kéményt
  
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol   tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen   mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük,   jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő   készpénzt fogad el.
       
 
É R T E S Í T É S
 
Fehérgyarmat Város Önkormányzat Jegyzője a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve a 2017. évre kiírt
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról az alábbiak szerint értesíti a lakosságot:
 
Beérkezett kérelmek:
 
l  felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017 tanév II. és a 2017/2018. tanév I. félévére vonatkozóan - „A” típusú pályázat
 
l  felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára - „B” típusú pályázat
 
         

       
 
A benyújtott pályázatok érvényesek, a támogatás mértéke „A” és „B” típusú pályázat esetén egyaránt 5000,- Ft/hó.
 
Fentiek alapján a megállapított támogatás átlagos mértéke:
 
l  „A” típusú pályázó esetén              5000 Ft/hó
 
l  „B” típusú pályázó esetén              5000 Ft/hó
 
 
A támogatás költsége 2017 évre:
 
„A” típusú pályázat              
61fő *5000 Ft/fő * 10 hónap          =       3.050.000,- Ft
 
„B” típusú pályázat                
7fő *5000 Ft/fő *   5 hónap            =          175.000,- Ft
 
                                                                
mindösszesen                                =       3.225.000,- Ft
 
 
Előző évi pályázók felülvizsgálatára tekintettel 2017. január 31.-ig utalandó 1.775.000,- Ft önkormányzati támogatási összeg, majd 2017. augusztus 31-ig 1.950.000,- Ft önkormányzati támogatási összeg.
 
 
Fehérgyarmat, 2016. december 6.
 
                                                                 dr. Péter Csaba
 
                                                                   polgármester
Fehérgyarmat Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy 2016. április 15-től 2016. november 01-ig szombati napokon és november 01-én temetőjáratot indít a Városi Köztemetőbe.


A járat a szokásos útvonalon az Autóbusz-pályaudvarról indul 14,40- és a temetőből vissza 16,00 órakor a perckor a Dénesi-kert utca érintésével a kibővített útvonalon.További információ kérhető az indulás helyszínén személyesen, vagy a (44) 510-116-os telefonszámon.
A 2016. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság

1.)  A bajnokság célja: Lehetőséget biztosítani a lakosság számára a rendszeres sportoláshoz. Szervezett keretek között versenyzési lehetőséget adni a kispályás labdarúgást kedvelőknek. Programot biztosítani a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A városi kispályás labdarúgó bajnoki cím eldöntése. tovább...

Tájékoztatom Önt, hogy településükön a hulladék-közszolgáltatást az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.
A hulladék-közszolgáltatás a lakosság részére egy kötelező jelleggel, heti rendszerességgel igénybe veendő szolgáltatás. Ennek megfelelően a szolgáltatás igénybevétele és a vonatkozó díj megfizetése valamennyi lakott ingatlan tulajdonosa vagy használója számára írásos szerződés megkötése nélkül is kötelező.
Az adott ingatlan tulajdonosváltozása esetén a közszolgáltatás díját az új tulajdonos adatainak érvényes bejelentéséig a régi tulajdonos köteles viselni. Amennyiben a hulladék-közszolgáltatás számlája elhunyt nevére szól, abban az esetben írásban kérelmezze a név átírását a valós tulajdonosra vagy használóra. Amennyiben az ingatlan bármilyen okból lakatlanná válik, ott lehetőség nyílik a szolgáltatás szüneteltetésére az adott naptári évre. Ilyen esetben kizárólag írásos bejelentést áll módunkban elfogadni leghamarabb a bejelentés napjától kezdődően (visszamenőleg nem). A szüneteltetett időszak „érvényesítéséhez” utólag minden esetben közüzemi mérőóra állást, fogyasztási helyet és elszámolt időszakot tartalmazó közüzemi igazolással vagy éves elszámoló számlával (áram esetén 250 kWh, víz esetén 3 m3 fogyasztást fogadunk el a lakatlanság igazolására) szükséges igazolnia, hogy az ingatlan lakatlan volt, ott fogyasztás nem történt. Amennyiben az ingatlan a következő évben is lakatlan, abban az esetben a szüneteltetés bejelentését minden évben február 15-ig a fentiek szerint kell megújítania. Egyéb év közbeni változást (számlázási ill. postázási név és cím) 15 napon belül kell bejelentenie.
A közszolgáltatás keretében Társaságunk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: tovább...
ÁLLÁSHÍRDETÉS !

Fehérgyarmat Város Önkormányzata közmunka program keretében foglalkoztatott varrónői munkatársat keres gépi és kézi munkavégzésre.
Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal
4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő 2. sz. 2. emelet 212. irodában vagy telefonon: 06-44-510-236  /138. melléken.
                                      Dr. Péter Csaba
                                        Polgármester
Linkajánló
Cikkek: Varga Krisztina, Kanyó András Fotók: Kanyó András, Bodnár István, Márta Szabolcs Videók: Bíró Tibor, SOL Media Kft. A honlapot készítette és szerkeszti: Gecsey István
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz