2016. május - Fehérgyarmat Város Honlapja

Fehérgyarmat
Fehérgyarmat
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2016. május

Hírek > 2016. év
Állampolgársági eskütétel

A mezőgazdasági munkálatok folytatódnak, paprika palántázás Fehérgyarmaton.Hirdetmények, tájékoztatók
 
T Á J É K O Z T A T Á S
 
nyári szünidei gyermekétkeztetésről
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosít.
 
 
A Gyvt. szerint gyermek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú, azaz aki az 5 hónapos életkort már betöltötte, de legfeljebb 18 éves, kivéve ha nagykorúvá válása előtt házasságot köt.
 
 
Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést
 
a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
 
b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
 
ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
 
bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon
 
biztosít, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.
A 2016. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság

1.)  A bajnokság célja: Lehetőséget biztosítani a lakosság számára a rendszeres sportoláshoz. Szervezett keretek között versenyzési lehetőséget adni a kispályás labdarúgást kedvelőknek. Programot biztosítani a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A városi kispályás labdarúgó bajnoki cím eldöntése. tovább...

Elérhetőségeink
Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510-236
Fax: 44/510-232
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, szerda 8 - 16 óráig
E-mail: fehergyarmat@fehergyarmat.hu
Polgármester: Dr. Péter Csaba
Email: drpetercsaba@fehergyarmat.hu
Jegyző: Dr. Kovács Attila
Email:
Linkajánló
Cikkek: Varga Krisztina, Kanyó András Fotók: Kanyó András, Bodnár István, Márta Szabolcs Videók: Bíró Tibor, SOL Media Kft. A honlapot készítette és szerkeszti: Gecsey István
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz