Fehérgyarmat - Fehérgyarmat Város Honlapja

Fehérgyarmat
Fehérgyarmat
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Fehérgyarmat

Hírek > 2017. év

k t u á l i s

Nyertes pályázataink
Piac csarnok épül Fehérgyarmaton!
Nagy örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy Fehérgyarmat Város Önkormányzata, a „Helyi gazdaságfejlesztés című felhívásra benyújtott       TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00031. azonosító számú, "Gazdaságfejlesztés Szatmárban - Piaccsarnok kialakításával című pályázata pozitív elbírálásban részesült, és 99 %-os támogatási intenzitás mellett 494.990.100 Ft támogatást nyert.Kattintson a képre a galériáért


Elsődleges célja a képviselő-testületnek a helyi termelők piacra jutásának támogatása, a helyi termék értékesítés lehetőségeinek kialakítása piaccsarnok létesítésével.
Segítve a helyi termelőket az áruik értékesítésében, hozzájárulva ezzel a helyi gazdaság fejlődéséhez, másrészt a lakosság életminőségének javulásához. Olyan infrastrukturális háttér kialakítása, mely biztosítja a piac időjárási körülményektől független működését.
A városi piac infrastrukturális fejlesztése keretében 1788,34 m2 nettó alapterületű csarnoképület épül meg, melyből 745,38 m2 fedett nyitott rész lesz. Tervezett kivitelezés várható befejezése 2018. augusztus 31.

A beruházás összes költsége 499.990.000-Ft, melyből az önerő 4.999.900,-Ft.      A projekt 99%-os támogatottságú.

                                  Dr. Péter Csaba
                      Fehérgyarmat Város Polgármestere

Fogadóóra: Dr.Péter Csaba polgármester 2017 06 06


Hirdetmények, tájékoztatók, kérdőívek
 HIRDETMÉNY
 
Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Fehérgyarmat Város Önkormányzata elkészítette a településfejlesztési koncepció felülvizsgálatának munkaközi véleményezési dokumentációját, valamint Fehérgyarmat településképi arculati kézikönyvének tervezetét.
 
Az Önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében - a véleményezési szakasz dokumentációit  közzétette a www.fehergyarmat.hu honlapon.
 
A véleményezés módja :

A Partnerségi Egyezetési Szabályzatban meghatározott Partnerek a www.fehergyarmat.hu honlapról letölthető, illetve a Polgármesteri Hivatalban átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal (4900 Fehérgyarmat Kiss E. u. 2. ) címére vagy a fehergyarmat@fehergyarmat.hu elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.
 
A vélemények beérkezési határideje: 2017. augusztus 10.

Lakossági fórum:
 
Időpontja : 2017. július 10. 13 óra
 
Helyszíne : Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal tárgyaló (Fehérgyarmat Kiss E. u. 2. )
Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló   10/2017. (V.29.)  önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.

Együttműködésüket  köszönöm .
 
Fehérgyarmat, 2017. június 30.
 
                                                                                                         Dr. Péter Csaba
                                                                                                             polgármester

Egyéb információk
Elérhetőségeink
Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal


4900, Kiss Ernő u.2.

Tel: 44/510-236
Fax: 44/510-232

Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, szerda 8 - 16 óráig

Polgármester: Dr. Péter Csaba

Jegyző: Dr. Kovács Attila
Email:
Kultúrális események
Képgalériák
LinkajánlóCikkek: Varga Krisztina, Kanyó András Fotók: Kanyó András, Bodnár István, Márta Szabolcs Videók: Bíró Tibor, SOL Media Kft. A honlapot készítette és szerkeszti: Gecsey István
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz