Fehérgyarmat - Fehérgyarmat Város Honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Fehérgyarmat

Hírek > 2018. év

k t u á l i s


48 éve történt.....
Május 4-5-én megszakításokkal, erős lehűlés nyomán 10-25 mm csapadék hullott a folyók vízgyűjtőjén. Május 8-10-e között főleg a Tisza és a Szamos hegyvidéki vízgyűjtőjében esett 30-40 mm eső átáztatta a felszínt, feltöltötte a folyómedreket. Május 12-én a folyók vízgyűjtőterületére újabb, nagy intenzitású, koncentrált, 60 mm-t meghaladó csapadék zúdult, amely egyes helyeken meghaladta a 100 mm/napot (Huszt 126 mm, Beszterce 117 mm). A csapadékzóna kiterjedése többszörösen meghaladta a Tisza és a Szamos vásárosnaményi szelvényére vonatkozó 29 000 km2-es vízgyűjtőterület nagyságát.
Az átázott talajfelszín következtében a lehullott csapadék igen nagy hányada a folyókban gyűlt össze, beszivárgás alig volt. A gyors lefolyás miatt a Tisza és a Szamos folyók országhatár menti vízmércéin már május 14-én az addigi LNV értéket jelentősen meghaladó vízállásokat mértek. A kialakult rendkívüli vízszintek erősen próbára tették a védműveket és a védekezőket.

A táblázatból kitűnik, hogy a Tiszán, Szamoson, Túron közel egyidőben következett be a tetőzés, és a tetőző árhullámok majdnem egyszerre érkeztek Vásárosnaményhoz, ahol a 912 cm-es tetőző vízállás szintén meghaladta az 1888. évi 900 cm-t. Az áradás hevességére jellemző volt, hogy a Tisza tiszabecsi vízmércéjén a vízállás 1970. május 13-án 12 órakor –ekkor rendelték el az I. fokú készültséget- még 250 cm volt. Május 14-én reggel 6 órakor a vízállás 680 cm-re emelkedett, 107 cm-rel meghaladva az addigi maximumot.

A Túr Garbolcnál május 14-én 3 órakor tetőzött 640 cm-rel. Hosszú szakaszokon kellett meghágás ellen védekezni. 500 m-en még az 1966-ban befejezett erősítés is alacsonynak bizonyult és 21 km-en 10-20 cm-re közelítette meg a víz a töltés koronáját. A Túr balparti határszelvényében - ahol a töltés az országhatárral járó korlátozás miatt kézzel épült - nem sikerült eredményesen védekezni és a meghágásból töltésszakadás lett mintegy 15 m hosszban, részben magyar, részben román területen. Az itt kiömlött víz ellen sikeres lokalizációs munkát végeztek Garbolc és Nagyhódos között, amíg a Sáréger völgyében a beömlött víz a csatorna jobb parti természetes magaspartját mintegy 400 m-en meghágva, 1970. május 16-án 20 órakor a védekezési vonalak mögött rátört a töltésekkel körülzárt Kishódosra és Nagyhódosra. Az áradás a települések nagy részét órák alatt elpusztította.
A Szamos árhulláma Csengernél, illetve a jobb parti Komlódtótfalunál május 14-én 20 órakor, az addigi LNV-nél (1888. évi 743 cm) lényegesen magasabb 902 cm-es vízállással tetőzött. A vízszint sok helyen 10-30 cm-rel, sőt egyes helyeken 40-50 cm-rel haladta meg a töltés koronaszintjét. A védekezők gigászi küzdelemmel órák alatt építettek ki 23 km hosszban nyúlgátat. A rendkívüli erőfeszítések ellenére május 15-én hajnali 2 és 4 óra között a víz meghágta a töltést előbb a jobb parton Nábrád határában, utána a bal parti Tunyogmatolcsnál. A töltésen átcsapó víz fokozatosan gyengítette annak szelvényét, majd átszakította.
A Tisza-Szamosköz helyzetét a nábrádi gátszakadás mellett döntően a Szamos romániai szakaszán történtek határozták meg. Ott ugyanis a folyó jobb parti gátja 9 helyen, összesen 1113 m hosszban átszakadt, és az országhatáron átömlött a víz a két folyó közébe. A kiömlő víz magyar területen 23 órakor érte el Nagygéc községet. A gátszakadások következményeként a Tisza-Szamosközben 350 km2,a Szamos-Krasznaközben 87 km2, összesen 437 km2 került víz alá. Az ár elöntött 40 községet, elpusztított és helyrehozhatatlanul tönkretett 5200, megrongált 2000 épületet. A teljes kár a 2000. évi árakkal számítva megközelítette a 100 milliárd Ft-ot.
„Az 1970-es árvíz ”
A tragédia után a Minisztertanács 3325/1973. sz. határozatában Nagyhódos, Kishódos, Garbolc, Nagygéc és Komlódtótfalu községekben építési tilalmat rendelt el. Az árvíz robbanásszerű elsöprő erejét mutatja, hogy Kishódos és Nagyhódos községek építményeinek 80 százaléka elpusztult, az emberek a fák hegyibe, az összeomló házak tetejére mászva, imádkozva várták a csónakokat, hogy a puszta életüket mentsék, minden motyójukat, ingóságukat elnyelte a víz; a barmaik az áradásba fúltak.
forrás:hidrologia.hu
Városi Stradfürdő Nyitás 2018. május 26.
NYITVATARTÁS : 7.00-TÓL 9.00.IG     REGGELI ÚSZÁS
9.00-TŐL-19.00-IG   EGÉSZ NAPOS NYITVA TARTÁS

Elérhetőségeink
Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal


4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510-236
Fax: 44/510-232

Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, szerda 8 - 16 óráig

Polgármester: Dr. Péter Csaba

Jegyző: Dr. Kovács Attila
Email:
Hirdetmények, tájékoztatók, kérdőívek

T Á J É K O Z T A T Á S

 

téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások igénybejelentéséről

 

Fehérgyarmat Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Kormány határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) elfogadásra került.

 

A Kormány fenti döntésében egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

 

A Korm. határozat előírásainak megfelelően Önkormányzatunknál háztartásonként egy darab igénybejelentés terjeszthető elő 2018. október 15. napjáig, mely határidő jogvesztő.

 

Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége (a továbbiakban: háztartás) igényét az „Igénybejelentő nyilatkozat” formanyomtatvány benyújtásával terjesztheti elő. A nyilatkozatot csak hiánytalanul kitöltve tudjuk elfogadni.

Az igénylőnek az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját (tűzifa, szén, propán-bután palackoz gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett), mely utólag már nem módosítható.

 

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

 

Tájékoztatom az igénylőket, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága jogosult ellenőrizni az igénybejelentéssel érintett háztartás korábban nem részesült téli rezsicsökkentésben.

 

Igény bejelentési határidő és feltételek:

 

Az ”Igénybejelentő nyilatkozat” központi nyomtatványt 2018. október 15-ig egy eredeti példányban, papír alapon kell benyújtani a Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal (4900. Fehérgyarmat, Kiss Ernő u. 2.) 201-es, 202-es vagy 218-as irodáiban.

 

Tájékoztatom az érintetteket továbbá még arról is, hogy az igénybejelentő nyomtatvány személyesen átvehető a Polgármesteri Hivatal portáján illetve a fenti irodákban, valamint a www.fehergyarmat.hu honlapról közvetlenül elektronikusan is letölthető.

 

Fehérgyarmat, 2018. augusztus 14.

 

Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal

 

Dr. Fedics István

aljegyző


Letölthető igénybejelentő

 T Á J É K O Z T A T Á S
 
nyári szünidei gyermekfelügyeletről
 
Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az általános iskolás gyermekek nyári szünidei napközbeni felügyeletét ebben az évben is biztosítja a város lakosai számára. Különös tekintettel arra, hogy a tanítási év végéhez közeledve ismételten több szülő kereste meg az Önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy az általános iskolás gyermekek nyári szünidei felügyeletét a munkahely mellett nem tudja másképp megoldani.
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az Önkormányzat 2018. június 18-a és 2018. augusztus 31-e között – az igényeknek megfelelően – a szünidő valamennyi munkanapján biztosítja a gyerekek napközbeni felügyeletét szakemberek közreműködésével a tavalyi évhez hasonlóan. Az egész napos felügyelethez az Önkormányzat 50%-os díjkedvezményű meleg ebédet is nyújt, amennyiben a gyerek nem részesül nyári szünidei étkeztetésben.
 
Jelentkezési határidők és feltételek:
 
           a) nyári gyermekfelügyeletet: a szülők, törvényes képviselők 2018. június 14.-ig (csütörtökig) írásban vagy személyesen a szülő vagy törvényes képviselő személyes adatainak, lakcímének és telefonos elérhetőségének, valamint a gyermek személyes adatainak megadásával kérelmezhetik a Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal (4900, Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2.) postacímre vagy elektronikusan a hatosag@fehergyarmat.hu e-mail címre elküldve illetve személyesen a Hivatal 218-as irodájában,
 
           b) kedvezményes étkeztetést: a szülő személyesen a Közétkezetési Intézményben (4900. Fehérgyarmat, Iskola köz 2.) kérheti. A június havi étkeztetési igényeket 2018. június 14-én 12 óráig, a július és az augusztus hónapokban pedig az előző hónap utolsó munkanapjának 12 óráig lehet benyújtani a tárgyhavi térítési díj előzetes megfizetése mellett.
 
 
Fehérgyarmat, 2018. június 1.
 
Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal
Dr. Fedics István
aljegyző
Egyéb információk
Kultúrális események
Képgalériák
Látogatóink
száma 2007. május 29-től:


Free Web Counters

Legutolsó látogatók:
 
LinkajánlóÜzenet küldése

Kezdőlap | Hírek | Önkormányzat | Közbeszerzés | Hivatal | Városunk | Intézmények | Egyházak | Rendezvények | Turizmus | Gyarmati linkek | Archivum | Honlaptérkép | Facebook | Általános honlaptérkép
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz