2016. november - Fehérgyarmat Város Honlapja

Fehérgyarmat
Fehérgyarmat
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2016. november

Hírek > 2016. év
Helyi Termékek Boltja várja kedves vásárlóit a Kossuth tér 17. szám alatt. (Művelődési ház, földszint)


Elérhetőségeink
Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510-236
Fax: 44/510-232
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, szerda 8 - 16 óráig
E-mail: fehergyarmat@fehergyarmat.hu
Polgármester: Dr. Péter Csaba
Email: drpetercsaba@fehergyarmat.hu
Jegyző: Dr. Kovács Attila
Email:
Képgalériák
Hirdetmények, tájékoztatók
A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről
Ki sepri a kéményt?
  
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a   katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a   kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek   végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem   vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a   kéményseprés.  

       
 
Mikor jön a kéményseprő?

A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési   időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes települések   utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök   esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés esetében évente   történik meg.
       
 
         
       
 
         
Mennyibe kerül a kéményseprés?
  
A lakossági sormunka ingyenes. Nem   csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A   kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a   a megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról   hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja   elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy   új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik,   közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell   fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben,   hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem   kéményseprőinek!
  
Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
    
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő   elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt   befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az   égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a   szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem   tartozó munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.
  
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
  
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést   rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a   1818-as telefonszámon, azon belül   a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként   8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el.   További információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.  
  
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a   kéményt
  
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol   tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő semmilyen   mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük,   jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő   készpénzt fogad el.
       
 
É R T E S Í T É S
 
Fehérgyarmat Város Önkormányzat Jegyzője a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve a 2017. évre kiírt
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatáról az alábbiak szerint értesíti a lakosságot:
 
Beérkezett kérelmek:
 
l  felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017 tanév II. és a 2017/2018. tanév I. félévére vonatkozóan - „A” típusú pályázat
 
l  felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára - „B” típusú pályázat
 
         

       
 
A benyújtott pályázatok érvényesek, a támogatás mértéke „A” és „B” típusú pályázat esetén egyaránt 5000,- Ft/hó.
 
Fentiek alapján a megállapított támogatás átlagos mértéke:
 
l  „A” típusú pályázó esetén              5000 Ft/hó
 
l  „B” típusú pályázó esetén              5000 Ft/hó
 
 
A támogatás költsége 2017 évre:
 
„A” típusú pályázat              
61fő *5000 Ft/fő * 10 hónap          =       3.050.000,- Ft
 
„B” típusú pályázat                
7fő *5000 Ft/fő *   5 hónap            =          175.000,- Ft
 
                                                                
mindösszesen                                =       3.225.000,- Ft
 
 
Előző évi pályázók felülvizsgálatára tekintettel 2017. január 31.-ig utalandó 1.775.000,- Ft önkormányzati támogatási összeg, majd 2017. augusztus 31-ig 1.950.000,- Ft önkormányzati támogatási összeg.
 
 
Fehérgyarmat, 2016. december 6.
 
                                                                 dr. Péter Csaba
 
                                                                   polgármester
Fehérgyarmat Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy 2016. április 15-től 2016. november 01-ig szombati napokon és november 01-én temetőjáratot indít a Városi Köztemetőbe.


A járat a szokásos útvonalon az Autóbusz-pályaudvarról indul 14,40- és a temetőből vissza 16,00 órakor a perckor a Dénesi-kert utca érintésével a kibővített útvonalon.További információ kérhető az indulás helyszínén személyesen, vagy a (44) 510-116-os telefonszámon.
A 2016. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság

1.)  A bajnokság célja: Lehetőséget biztosítani a lakosság számára a rendszeres sportoláshoz. Szervezett keretek között versenyzési lehetőséget adni a kispályás labdarúgást kedvelőknek. Programot biztosítani a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A városi kispályás labdarúgó bajnoki cím eldöntése. tovább...

PÁLYÁZAT!
 
Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő – testülete ismételten pályázatot hirdet az alábbi ingatlan bérleti jogának 2016. január 02-től történő megszerzésére:
 
 
1) Fehérgyarmat, Iskolaköz 1. sz. D. lépcsőház 1. ajtó 1 szobás 32,4 m2 alapterületű, összkomfortos lakás, amelynek bérleti díja 15.759.- Ft/hó;
 
 
Az Önkormányzati bérlakásra jogosultságot nagykorú magyar állampolgár, valamint jogszerűen és életvitelszerűen Magyarországon tartózkodó
 
-EU tagállamának állampolgára;
 
-bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldi, vagy menekültként elismert személy szerezhet, aki az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.
 
 
A költségelven meghatározott lakbérű önkormányzati lakás határozott időre, legfeljebb 5 évre adható bérbe. A határozott idő elteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles azt elhagyni, a vele élőkkel együtt.
 
 
A bérleti szerződés időtartama legfeljebb egy alkalommal, a bérlő kérelmére 2 évvel meghosszabbítható, feltéve, hogy a bérlőnek lakbértartozása nincs.
 
 
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy:
 
 
-a pályázó olyan igazolt jövedelemmel rendelkezzen, amely biztosítja, hogy a lakbér havi összege nem haladja meg a család összjövedelmének 25 %-át,
 
-a pályázó vállalja, hogy legalább 3 havi bérleti díjat a szerződéskötéskor előre megfizet.
 
 
Bérbeadó azzal köt szerződést, aki a pályázatában előre több havi bérleti díj megfizetését vállalja.
 
 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető adatlapon zárt borítékban, írásban lehet benyújtani.
 
 
Benyújtási határidő: 2016. December 14.  (Szerda) 12:00 óra
 
 
Bővebb felvilágosítás Polgármesteri Hivatal II. em. 212. sz. szobában, Szoboszlai Judit ügyintézőnél, valamint a 44/510-236-os telefonszám 138-as mellékén kérhető.
 
                                       /: Dr. Kovács Attila :/
 
                                                   jegyző
ÁLLÁSHÍRDETÉS !

Fehérgyarmat Város Önkormányzata közmunka program keretében foglalkoztatott varrónői munkatársat keres gépi és kézi munkavégzésre.
Érdeklődni és jelentkezni lehet:
Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal
4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő 2. sz. 2. emelet 212. irodában vagy telefonon: 06-44-510-236  /138. melléken.
                                      Dr. Péter Csaba
                                        Polgármester
Linkajánló
Cikkek: Varga Krisztina, Kanyó András Fotók: Kanyó András, Bodnár István, Márta Szabolcs Videók: Bíró Tibor, SOL Media Kft. A honlapot készítette és szerkeszti: Gecsey István
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz