Fehérgyarmat - Fehérgyarmat Város Honlapja

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Fehérgyarmat

Hírek > 2018. év

k t u á l i s


Városi Stradfürdő
NYITVATARTÁS : 7.00-TÓL 9.00.IG     REGGELI ÚSZÁS
9.00-TŐL-19.00-IG   EGÉSZ NAPOS NYITVA TARTÁS

Átadásra került a Kürtgyarmat Tanuszoda Fehérgyarmaton.

Hirdetmények, tájékoztatók, kérdőívek


 
VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS
 
Fehérgyarmat Város Önkormányzata (4900 Fehérgyarmat Kiss E. u. 2.) versenytárgyaláson kívánja értékesíteni a tulajdonában lévő alábbi ingatlant.
 
1. Az ingatlan adatai:
 
 
Helyrajzi szám: Fehérgyarmat 0239/17
 
Megnevezés: kivett ipari terület
 
Nagyság: 21775  m2
 
Beépíthetőség :
 
Egyéb, ipari gazdasági övezet (Gi-1825)
 
1 - nem kialakult építési övezet
 
8 - min. 2500 nm nagyságú kialakítható telekterület új telekosztás esetén
 
Kialakítható legkisebb telekmélység 50 m
 
2 - szabadon álló általános beépítés
 
5 - max. 50%-os beépíthetőség
 
4 - max. 9 m építménymagasság.
 
 
Tulajdonos: Fehérgyarmat Város Önkormányzata
 
 
Az ingatlan Kanyó András (06-44-510236/127. mell.) irodavezetővel történő előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.
 
2. Kötelezettségek:
 
A vevőnek vállalnia kell, hogy a tulajdonszerzéstől számított 2 éven belül az ingatlanon munkahelyteremtő, vagy ahhoz kapcsolódó beruházást kezd meg, ellenkező esetben az önkormányzatot az értékesítési áron visszavásárlási jog illeti meg.  
 
3. Az ingatlan induló ára:
 
Az induló vételár 8.200.000.- Ft. + ÁFA. A licit során a nettó vételár 100.000.- Ft-tal emelhető.
 
4. Versenytárgyalással kapcsolatos tudnivalók:
 
A versenytárgyaláson részt venni személyesen, képviselő vagy meghatalmazott útján lehet. A képviseletet igazoló iratot, meghatalmazást közokiratba, ügyvédi meghatalmazásba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
 
A versenytárgyaláson való részvétel feltétele az induló bruttó ár 10 %-ának (1.041.400 Ft.) befizetése ( bánatpénz) a tárgyalás időpontját megelőzően az önkormányzat pénztárába, vagy  számlájára ( OTP Bank Nyrt. 11744027-15403485 ) történő utalással. A befizetést, átutalást a versenytárgyalás megkezdésekor igazolni kell.
 
A nyertes ajánlat tevő által befizetet bánatpénz a vételárba beszámít, az adásvételi szerződésben szempontjából foglalónak minősül.
 
Az eredménytelenül licitálónak a bánatpénz 3 napon belül visszajár.
 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a meghirdetet ingatlan vonatkozásában a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
 
A versenytárgyaláson legkedvezőbb ajánlatot tevővel, amennyiben az állam az őt megillető elővásárlási jogról lemond, vagy a nyilatkozatára rendelkezésre álló jogvesztő határidő lejár,   attól számított 15 napon belül adásvételi szerződést köt.
 
Ha a szerződést a versenytárgyalás nyertese nem köti meg, a tulajdonos a versenytárgyalás második helyezettjének ajánlhatja fel a szerződéskötést, szintén 15 napos határidővel, amennyiben az ajánlott ár eléri a nyertes ajánlat 90 %-át. Ha a szerződést a második helyezettel sem lehet megkötni, a tulajdonos új versenytárgyalást tart.
 
Az adásvétellel szerződés elkészítése a vevő feladata, a tulajdonszerzéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.
 
 
A versenytárgyalásra a hatályos jogszabályokon túl, az önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe adásának szabályairól
 
szóló 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet szabályait is alkalmazni kell.
 
 
A tulajdonos fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati felhívást – akár indoklás nélkül is – a versenytárgyalás időpontjáig visszavonja.
 
 
5. A versenytárgyalás helye, ideje:
 
 
Fehérgyarmat Város Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló
 
4900 Fehérgyarmat Kiss E. u. 2.
 
2018. június 27.  szerda  14 óra 30 perc
 
A versenytárgyalást Fehérgyarmat Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága bonyolítja le.
 
 
 
 
Egyéb információk
Kürtgyarmat Tanuszoda
Elérhetőségeink
Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal


4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510-236
Fax: 44/510-232

Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, szerda 8 - 16 óráig

Polgármester: Dr. Péter Csaba

Jegyző: Dr. Kovács Attila
Email:
Kultúrális események
Képgalériák
Látogatóink
száma 2007. május 29-től:


Free Web Counters

Legutolsó látogatók:
 
LinkajánlóÜzenet küldése

Kezdőlap | Hírek | Önkormányzat | Közbeszerzés | Hivatal | Városunk | Intézmények | Egyházak | Rendezvények | Turizmus | Gyarmati linkek | Archivum | Honlaptérkép | Facebook | Általános honlaptérkép
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz